Certificering Zicht op Ontwikkeling

Normen

Kwaliteit en toekomstsbestendigheid van het Taalhuis worden altijd getoetst aan de hand van zogeheten certificeringsnormen, ook wel kwaliteitsnormen genoemd. We hanteren zeven normen. Hieronder staat per norm wat in essentie aan de orde komt:

Norm 1: Beleid en financiën

 • Op welke wijze is het Taalhuis georganiseerd en hoe zijn bevoegd- en verantwoordelijkheden vastgelegd?
 • Op welke wijze worden de ambities van het Taalhuis financieel gerealiseerd?

2 Middelen

 • Op welke wijze voorziet het Taalhuis in een fysiek herkenbare plek?
 • Hoe is de kwaliteit en snelheid van doorverwijzen van laaggeletterden naar passend aanbod?

3 Samenwerking

 • Op welke wijze dragen de partners binnen het Taalhuis zichtbaar bij aan de ambities van het Taalhuis?
 • Op welke manier blijkt dat de subsidie(s) voor laaggeletterdheid rechtmatig en doelmatig ingezet worden door de partners binnen het netwerk?

4 Mensen

 • Op welke wijze regelt het Taalhuis vakinhoudelijke expertise?
 • In hoeverre voorziet het Taalhuis in relevante training, opleiding en begeleiding van professionals en vrijwilligers?

5 Producten en diensten

 • Is er een basiscollectie van (les)materialen en een actueel en een totaaloverzicht van producten en diensten (i.v.m. eigen aanbod en doorverwijzen)?
 • Op welke wijze worden relevante producten, diensten en activiteiten ingezet om bij te dragen aan de ambities, ook als het Taalhuis enkel een verwijzende of administratieve functie heeft?

6 Resultaten en maatschappelijk effect

 • Op welke wijze toont het Taalhuis aan dat het zijn gewenste resultaat en maatschappelijk effect realiseert?
 • Op welke wijze leert het Taalhuis van de dagelijkse praktijk en hoe ontwikkelt het zich door?

7 Handelen conform (privacy)wetgeving

 • Op welke wijze voldoet het Taalhuis aan de eisen die gesteld worden vanuit wet- en regelgeving en in het bijzonder aan de privacywetgeving?

 

 

 

Kader

Hier kun je het volledige certificeringskader Zicht op Ontwikkeling en de toelichting daarop lezen.

Voorbereiding

Per norm is er een uitgebreide whitepaper en een video. Op deze pagina vind je alles wat je nodig hebt voor de voorbereiding.

Certificeringsreglement

Dit Certificeringsreglement legt de verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast van bestuur, directeur en auditoren.