Normen

Een zestal samenhangende certificeringsnormen beschrijven de kwaliteitseisen voor bibliotheken, Provinciale Ondersteuningsinstellingen (POI’s) en bij Cultuurconnectie aangesloten organisaties, zoals centra voor kunsten, muziekscholen en volksuniversiteiten. Er zijn speciale modules voor bibliotheken met educatieve dienstverlening (Bibliotheek op School en Boekstart) en voor bibliotheken met de dienstverlening ‘Aangepast Lezen’. De Taalhuizen in Nederland doen in 2018 een pilot met certificering.

Klik hier voor het certificeringskader