Certificering Kwaliteit in Beeld

Hier word je geïnformeerd over de verschillende stappen in het certificeringsproces. Dan weet je wanneer jouw organisatie wat te doen staat. De inhoudelijke informatie die je nodig hebt bij het uitvoeren daarvan vind je onder voorbereiding.

Fase 0 Aankondigingsbrief

Je ontvangt een aankondigingsbrief van CBCT. Hierin wordt gevraagd om een contactpersoon en gegevens die nodig zijn om aan het proces te beginnen. Tevens wordt er gevraagd een account aan te maken in Zenya, zodat je straks het intakeformulier makkelijk kunt invullen.

Fase 3 Audit

Dit is de fase waarbij het auditteam de bibliotheek of de culturele organisatie bezoekt en de audit uitvoert. De precieze invulling van het auditprogramma wordt vooraf afgestemd tussen de organisatie en de auditteam.  

Fase 6 Evaluatie

Hierin geeft het Taalhuis feedback op het auditproces, het opereren van de auditoren, de werkwijze van het certificeringsbureau et cetera. Op deze wijze leert niet alleen het Taalhuis meer over zijn kwaliteit, maar kunnen ook CBCT en de auditoren hun werkwijze voortdurend verbeteren.

Fase 1 Intake

Er is vooraf overeenstemming wanneer de organisatie (auditee) gecertificeerd gaat worden. Er is contact en er wordt een planning gemaakt. De bibliotheek of culturele organisatie ontvangt via Zenya de intake. Dit intakeformulier is in een kwartiertje in te vullen en terug te sturen.

Fase 4 Rapportage

Dit is de fase waarin de (concept-)rapportage wordt opgesteld en wordt aangeboden voor reactie van de auditee (hoor en wederhoor). Hierna wordt de definitieve versie opgesteld.

Fase 2 Zelfevaluatie

Op basis van de intake wordt de complexiteit en daarmee de omvang van de audit bepaald.  De volgende stap is de zelfevaluatie. De organisatie schetst aan de hand van vragen een eerlijk beeld over het functioneren.. Het invullen van de zelfevaluatie doe je met het team.

Fase 5 Certificering

In deze fase vindt de afronding plaats van de audit en wordt besloten tot gecertificeerd, voorwaardelijk gecertificeerd of niet gecertificeerd. Bij de laatste twee oordelen is bezwaar mogelijk.

Heb je na dit proces klachten? Dan kun je de klachtenprocedure volgen zoals vermeld staat bij paragraaf 4 in het reglement.