Certificering Kwaliteit in Beeld

Certificeringsproces Kwaliteit in Beeld

Wat zijn de verschillende stappen in het certificeringsproces? En weet je wanneer je wat moet doen? Kijk hieronder voor de verschillende fases van het certificeringsproces.

Heb je daarna nog vragen? Kijk dan bij veelgestelde vragen

Aankondigingsbrief

Fase 0 Aankondiging

Start van het certificeringsproces
Je ontvangt een e-mail met het kwartaal waarin we je audit hebben gepland en je geeft door wie in de applicatie Zenya gaat werken.

Kijk op Overzicht gecertificeerden wanneer je audit is ingepland

Fase 3 Audit

Op de afgesproken datum bezoekt het auditteam jouw organisatie en voert de audit uit. Het auditteam spreekt onder meer medewerkers en belanghebbenden.

Fase 6 Vragenlijst

Na afloop krijg je de mogelijkheid feedback te geven op het certificeringsproces. Op deze manier kunnen CBCT en de auditoren hun werkwijze voortdurend verbeteren.

Fase 1 Intake

Binnen 2 weken ingevuld terugsturen
De gebruiker ontvangt via Zenya het intakeformulier. Het invullen van het intakeformulier kost ongeveer 15 minuten.

Weten hoe Zenya werkt?

Fase 4 Rapportage

Het auditteam stelt de auditrapportage op en biedt het aan jou aan voor reactie (hoor en wederhoor). Daarna stelt het auditteam de definitieve versie op.

Fase 2 Zelfevaluatie

Minimaal 6 weken vóór audit afronden
Zodra je de auditdatum met de auditor hebt afgesproken, ontvang je de Zelfevaluatie via Zenya. Samen met je medewerkers en je samenwerkingspartners schets je een eerlijk zelfbeeld van je organisatie. Ook stemt het auditteam onder meer het auditprogramma met je af.

Fase 5 Certificering

Op basis van het auditrapport besluit de directeur of jouw organisatie gecertificeerd is. Is jouw organisatie gecertificeerd? Dan ontvang je een besluitbrief, gevelbord en certificaat.

Heb je na dit proces klachten? Dan kun je de klachtenprocedure volgen zoals vermeld staat bij paragraaf 4 in het reglement.