Onderzoek kwaliteit en toekomstbestendigheid taalhuizen 2020-2021

Dinsdag 24 mei 2022 is het rapport “Kwaliteit en toekomstbestendigheid taalhuizen” overhandigd aan Suzanne Hafidi van het ministerie van OCW. Dit onderzoek is in opdracht van de Certificeringsorganisatie voor Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) uitgevoerd. Het biedt een eerste inzicht in de sterktes en ontwikkelpunten van de taalhuizen bij de aanpak van laaggeletterdheid.

Op deze pagina vind je het rapport, de samenvatting en inspiratie. 

Rapport

Het complete onderzoek, uitgevoerd door prof. dr. F. Huysmans en drs. W. van Raaijen.

Beeldverslag 24 mei

Tijdens het middagprogramma op 24 mei maakte Rolf Rensink een beeldverslag van alles dat langs kwam.

Samenvatting en inspiratie

In de brochure vind je de samenvatting, inspiratie in de vorm van interviews en uitdagingen die er zijn.

Toespraak Suzanne Hafidi

Suzanne Hafidi nam namens OCW het rapport in ontvangst.

Toelichting op het rapport

De onderzoekers Frank Huijsmans en Willem van Raaijen gaven een korte toelichting op het rapport.