Certificering Zicht op Ontwikkeling - Voorbereiding

De intake

Het certificeringsproces start met de aankondiging dát je bent ingepland. Je ontvangt een bericht waarin staat in welk kwartaal de audit in beginsel plaats zal hebben. Er wordt ook gevraagd wie de contactpersoon is en wie er in de applicatie Kwaliteitsbeeld gaat werken waarin alle documenten geplaatst worden.

Er wordt vervolgens in Kwaliteitsbeeld een account aangemaakt door CBCT en de auditee maakt zelf een wachtwoord aan. Als dit account is aangemaakt kan in Kwaliteitsbeeld een intakeformulier worden ingevuld. Bij de intake vragen we naar de contactgegevens, maar ook naar bijvoorbeeld grootte van de organisatie, bereik, locaties et cetera. Het invullen van de intake kost ongeveer 15 minuten.

Op basis van het ingezonden intakeformulier wordt bepaald in welke auditcategorie je ingedeeld wordt en daarmee hoeveel dagdelen de audit omvat. Je ontvangt een bevestigingsbrief waarin alle afspraken op rijtje staan. Vervolgens neemt de auditor telefonisch contact op om de auditdag(en) in te plannen.

Als de datum is ingepland volgt de zelfevaluatie. Deze ontvang je ook via de applicatie Kwaliteitsbeeld.