Certificering Kwaliteit in Beeld - Voorbereiding

De intake

Het certificeringsproces start met de aankondiging dát je bent ingepland. Je ontvangt een bericht waarin het kwartaal staat van de audit. Er wordt gevraagd wie de contactpersoon is en wie er in de applicatie Zenya gaat werken waarin alle documenten geplaatst worden.

Er wordt vervolgens in iProva een account aangemaakt door CBCT en de auditee maakt zelf een wachtwoord aan. Als dit account is aangemaakt vul je in Zenya een intakeformulier in. Bij de intake vragen we naar de contactgegevens, maar ook naar bijvoorbeeld grootte van de organisatie, bereik, locaties et cetera. Het invullen van de intake kost ongeveer 15 minuten.

Op basis van het ingezonden intakeformulier wordt bepaald in welke auditcategorie je ingedeeld wordt en daarmee hoeveel dagdelen de audit duurt. Je ontvangt een bevestigingsbrief waarin alle afspraken op rijtje staan. Vervolgens neemt de auditor telefonisch contact op om de auditdag(en) in te plannen.

Als de datum is ingepland volgt de zelfevaluatie. Deze ontvang je ook via de applicatie.

Download Intakeformulier

Hier vind je een voorbeeld van het intakeformulier. Dit vul je in Zenya in.