Certificering Kaliteit in Beeld - Voorbereiding

Norm 7 – Compliance

Onder compliance wordt verstaan: ‘het voldoen aan wet- en regelgeving en interne gedragsregels van de organisatie’. Het gaat hier dus om meer dan alleen maar landelijke wet- en regelgeving. Het gaat ook om naleving van eisen van stakeholders, eigen bedrijfsregels en gedragscodes. Interne gedragsregels bevatten onder meer regels met betrekking tot integere bedrijfsvoering. Ook al wordt de wet- en regelgeving niet overtreden, de organisatie kan wel schade oplopen (imago van onbetrouwbaarheid, niet transparant, etc.).

Op deze pagina vind je een korte heldere video over deze norm.

Whitepaper

De whitepaper Compliance is niet zo moeilijk wordt momenteel herzien. Wij verwachten deze eind februari online te zetten.