Rapportage 2023 – 2026

Sinds september 2018 voert CBCT het certificeringskader Kwaliteit in Beeld uit. Op basis daarvan worden door CBCT audits uitgevoerd bij openbare bibliotheken en Provinciale Ondersteuningsinstellingen (aangesloten bij resp. VOB en SPN) en bij Cultuurorganisaties die zijn aangesloten bij Cultuurconnectie.

Lees hier verder voor meer uitleg en toelichting over onderstaande grafieken.

Grafiek 1: Totaal aantal certificeringen

Deze grafiek schetst het aantal uitgevoerde certificeringstrajecten, uitgesplitst naar de behaalde certificeringsresultaten.

Grafiek 2: Gemiddelde scores per norm.

In deze grafiek zijn de scores per norm opgenomen, uitgedrukt in procenten. Links vind je de normen en bovenin de percentages.

Grafiek 3: Uitkomsten enquêtes auditees.

Wij vragen elke geauditeerde een evaluatie in te vullen. Hier vind je de tevredenheid over het certificeringtraject, de rapportage, maar ook de auditor en de communicatie.