Certificering Zicht op Ontwikkeling - Rapportage

Rapportage 27 oktober 2020 – 27 februari 2023

Sinds de tweede helft van 2020 voert CBCT het certificeringskader Zicht op Ontwikkeling uit. Op basis daarvan worden door CBCT audits uitgevoerd bij de Nederlandse taalhuizen (ook wel Digi-taalhuizen of taalpunten genoemd).

Lees hier verder voor meer uitleg en toelichting over onderstaande grafieken.

Grafiek 1: Totaal aantal certificeringen 2020-2022.

Deze grafiek schetst het aantal uitgevoerde certificeringstrajecten, uitgesplitst naar de behaalde certificeringsresultaten.

Grafiek 2: Gemiddelde scores per norm ZoO.

In deze grafiek zijn de scores per norm opgenomen, uitgedrukt in procenten. Links vind je de normen en bovenin de percentages.

Grafiek 3: Uitkomsten enquêtes auditees.

Wij vragen elke geauditeerde een evaluatie in te vullen. Hier vind je de tevredenheid over het certificeringtraject, de rapportage, maar ook de auditor en de communicatie.