Rapportage 2020 – 2023

Vanaf 2020 voert CBCT audits uit op basis van het certificeringskader Zicht op Ontwikkeling uit bij de Nederlandse taalhuizen (ook wel digi-taalhuizen of taalpunten genoemd).

Lees hier verder voor meer uitleg en toelichting over onderstaande grafieken.

Grafiek 1: Totaal aantal certificeringen

Deze grafiek schetst het aantal uitgevoerde certificeringstrajecten, uitgesplitst naar de behaalde certificeringsresultaten.

Grafiek 2: Gemiddelde scores per norm ZoO.

In deze grafiek zijn de scores per norm opgenomen, uitgedrukt in procenten. Links vind je de normen en bovenin de percentages.

Grafiek 3: Uitkomsten enquêtes auditees.

Wij vragen elke geauditeerde een evaluatie in te vullen. Hier vind je de tevredenheid over het certificeringtraject, de rapportage, maar ook de auditor en de communicatie.