Rapportages

CBCT deelt haar kennis en informatie. Hieronder vind je onderzoeksrapporten en overzichten. Deze hebben betrekking op de opgebouwde certificeringsdata van CBCT en de analyses daarvan.

Tussentijdse evaluatie taalhuizen

Kwaliteit en toekomstbestendigheid taalhuizen

Dinsdag 24 mei 2022 is het rapport “Kwaliteit en toekomstbestendigheid taalhuizen” overhandigd aan Suzanne Hafidi van het ministerie van OCW.

Dit onderzoek is in opdracht van de Certificeringsorganisatie voor Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) uitgevoerd. Het biedt een eerste inzicht in de sterktes en ontwikkelpunten van de taalhuizen bij de aanpak van laaggeletterdheid.

 

 

Negen normen onder de loep

Onderzoek bibliotheken op basis van eigen kwaliteitsdata

Wat zijn de sterke en minder sterkte punten in de bibliotheekbranche? En hoe sterk is de relatie tussen de kwaliteit van de organisatie en wat de bibliotheek feitelijk aan diensten en activiteiten biedt? En wat is de toegevoegde waarde voor de gemeenschap? Op basis van beschikbare data hebben de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) en de KB nationale bibliotheek dat gezamenlijk onderzocht.

Bekijk hier het rapport

Rapportage CBCT

Certificeringskader Zicht op Ontwikkeling

Elk kwartaal vind je hier de geactualiseerde (cumulatieve) cijfers die betrekking hebben op het certificeringskader Zicht op Ontwikkeling.  Het gaat over:

  • aantallen certificeringen en hun uitkomsten,
  • de gemiddelde scores per certificeringsnorm op organisatieniveau
  • de tevredenheid van de geauditeerde organisaties over de uitvoering door CBCT.

 

Gecertificeerden

Afgeronde audits

Zodra een audit is afgerond plaatsen wij de uitkomst in een overzicht. Hier vind je of een organisatie gecertificeerd is, voorwaardelijk gecertificeerd of niet gecertificeerd.

Er zijn twee overzichten:

Rapportage CBCT

Certificeringskader Kwaliteit in Beeld

Elk kwartaal vind je hier de geactualiseerde (cumulatieve) cijfers die betrekking hebben op het certificeringskader Kwaliteit in Beeld.  Het gaat over:

  • aantallen certificeringen en hun uitkomsten,
  • de gemiddelde scores per certificeringsnorm op organisatieniveau
  • de gemiddelde scores per certificeringsnorm van de programma’s voor preventieve leesbevordering
  • de tevredenheid van de geauditeerde organisaties over de uitvoering door CBCT.