Nieuwe auditoren!

Nieuwe auditoren!

Den-Haag, 10 februari 2020. Recent heeft CBCT geworven voor vier nieuwe auditoren. We zijn blij dat we erin geslaagd zijn om de kennis en ervaring in de auditorengroep verder uit te breiden. Met het nieuwe Taalhuiskader in de startblokken, is dit een belangrijke stap....

Pilot geslaagd: Overeenstemming over certificering van Taalhuizen

Pilot geslaagd: Overeenstemming over certificering van Taalhuizen Taalhuizen zijn een belangrijke schakel in de lokale aanpak van laaggeletterdheid. Investeren in de kwaliteit ervan is daarom heel belangrijk. Het kabinet heeft hiervoor extra middelen vrijgemaakt:...
Stand van zaken certificering Taalhuizen

Stand van zaken certificering Taalhuizen

Zoals bekend is in 2018 en het eerste kwartaal van 2019 de “pilot toetsing Taalhuizen” uitgevoerd. Ook voor taalhuizen geldt dat de kwaliteit van mensen en diensten cruciaal is om hun doelstellingen te kunnen bereiken. Daarin steken de taalhuizen nu al veel tijd en...
Pilot Taalhuizen 2018

Pilot Taalhuizen 2018

Voor Taalhuizen geldt dat de kwaliteit van mensen en diensten cruciaal is om hun doelstellingen te kunnen bereiken. Daarin steken de Taalhuizen al veel tijd en energie. Maar wat zijn daarvoor hanteerbare criteria en hoe ga je die meten? Met de komst van het nieuwe...