Webinar certificeren voor taalhuizen

Webinar certificeren voor taalhuizen

Het certificeringskader voor taalhuizen, Zicht op Ontwikkeling, is vernieuwd in nauwe samenspraak met de branche*. Om je optimaal voor te bereiden op de certificering van jouw taalhuis maakt CBCT een Webinar dat 17 juni op deze website komt. Wat is er precies nieuw,...
Op termijn één certificering

Op termijn één certificering

Op termijn één certificering voor bibliotheken die eindverantwoordelijk zijn voor hun taalhuis In de eerste helft van 2024 wordt het nieuwe certificeringskader voor taalhuizen, Zicht op Ontwikkeling II geïmplementeerd. Daarna wordt – in de tweede helft van 2024...
Nieuwe auditoren!

Nieuwe auditoren!

Den-Haag, 10 februari 2020. Recent heeft CBCT geworven voor vier nieuwe auditoren. We zijn blij dat we erin geslaagd zijn om de kennis en ervaring in de auditorengroep verder uit te breiden. Met het nieuwe Taalhuiskader in de startblokken, is dit een belangrijke stap....

Pilot geslaagd: Overeenstemming over certificering van Taalhuizen

Pilot geslaagd: Overeenstemming over certificering van Taalhuizen Taalhuizen zijn een belangrijke schakel in de lokale aanpak van laaggeletterdheid. Investeren in de kwaliteit ervan is daarom heel belangrijk. Het kabinet heeft hiervoor extra middelen vrijgemaakt:...
Stand van zaken certificering Taalhuizen

Stand van zaken certificering Taalhuizen

Zoals bekend is in 2018 en het eerste kwartaal van 2019 de “pilot toetsing Taalhuizen” uitgevoerd. Ook voor taalhuizen geldt dat de kwaliteit van mensen en diensten cruciaal is om hun doelstellingen te kunnen bereiken. Daarin steken de taalhuizen nu al veel tijd en...
Pilot Taalhuizen 2018

Pilot Taalhuizen 2018

Voor Taalhuizen geldt dat de kwaliteit van mensen en diensten cruciaal is om hun doelstellingen te kunnen bereiken. Daarin steken de Taalhuizen al veel tijd en energie. Maar wat zijn daarvoor hanteerbare criteria en hoe ga je die meten? Met de komst van het nieuwe...