Sjaak Groeneveld doorliep de Politieacademie en werkte 30 jaar in verschillende functies bij de politie. Het accent van zijn werkzaamheden lag bij organisatieontwikkeling, kwaliteitszorg en control. Hij heeft ruime leidinggevende ervaring opgedaan bij verschillende politiekorpsen en de Politieacademie. Gedurende een periode van vijf jaren vervulde hij de rol van auditor bij andere politiekorpsen. De laatste jaren werkte hij als directeur van een school voor Voortgezet Onderwijs en als adviseur Kwaliteitszorg. Hij is thans gevestigd als zelfstandig adviseur en heeft als voorzitter van de Raad van Toezicht het bibliotheekwerk leren kennen.

Contact: groeneveld@kwaliteitsbeeld.nl

Tel: 06–13195730