26 mei 2020

Audits worden weer (voorzichtig) opgestart

Nu onze branche langzaamaan weer open gaat, kunnen ook de audits door CBCT – die ruim 2,5 maand stil hebben gelegen- weer voorzichtig opgepakt worden. Met ingang van 1 juni zullen de instellingen die op de auditplanning stonden én een veilige omgeving kunnen garanderen voor de auditoren en hun gesprekspartners, weer bezocht worden. De criteria voor een veilige werkomgeving zijn gebaseerd op de protocollen die tussen de branche en de overheid zijn afgesproken.

De audits van juni betreft instellingen die getoetst worden aan de hand van Kwaliteit in Beeld. De certificering van de taalhuizen (Zicht op Ontwikkeling) is al wel administratief gestart, maar de eerste audits zullen in september plaats vinden.