Bibliotheek-, cultuur- en taalorganisaties werken vanaf dit jaar in gezamenlijkheid aan de toetsing van hun kwaliteit en hanteren één kwaliteitskader, het certificeringskader ‘Kwaliteit in Beeld’. Ronald Giphart had donderdag 7 juni de eer om het gemeenschappelijke certificeringskader ‘Kwaliteit in Beeld’ officieel te lanceren in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. In zijn speech sprak hij zijn waardering uit voor de intensieve en constructieve samenwerking tussen bibliotheekwerk, cultuur en taal.

Samen werken aan kwaliteit
Mede doordat vele bibliotheken en kunstencentra de afgelopen jaren zijn samengegaan, lag het voor de hand om naar één kader voor kwaliteitstoetsing te gaan. Zo hoeven gecombineerde organisaties maar één keer een audit te ondergaan. Het nieuwe certificeringskader is flexibel, efficiënt en biedt maatwerk, onder andere voor programma’s en diensten voor geletterdheid. Toekomstbestendigheid van de organisaties en diensten is een centraal element bij de kwaliteitstoetsing.

Het certificeringskader is ontwikkeld in opdracht van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), Cultuurconnectie, Samenwerkende POI’s Nederland (SPN), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Stichting Lezen en Stichting Lezen & Schrijven. Deze partijen hebben in december 2017 en januari 2018 het certificeringskader officieel vastgesteld.

Certificeringsorganisatie en auditoren
De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) voert als onafhankelijke organisatie de audits uit. Voor het uitvoeren van het gemeenschappelijke certificeringskader is ook een nieuwe groep auditoren samengesteld. Daarnaast deelt CBCT de kennis en informatie met de sector – binnen de grenzen van de rol als auditorganisatie. Van 2006 tot 2018 richtte de voorganger van CBCT, de Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB), zich alleen op openbare bibliotheken. Hobéon voerde de certificering uit van de bij Cultuurconnectie aangesloten organisaties.

Planning certificering
CBCT neemt in de zomer het certificeringskader in gebruik en daarmee ook de nieuwe digitale tool voor de audits. CBCT begint met vier eerste audits: Bibliotheek Hengelo, Muziekschool Hillegom, Factorium in Tilburg en Kunstencentrum Venlo. In de zomer van 2018 maakt CBCT de verdere certificeringsplanning voor de tweede helft van 2018 en het jaar 2019. Dan begint een doorlopend traject van audits, zodat elke organisatie één keer in de vier jaar een audit krijgt. De Taalhuizen doen in 2018 een pilot met het certificeringskader.