Update, 13 maart 2020.

In verband met de landelijke ontwikkelingen rondom Corona, hebben wij na goed overleg besloten om de geplande audits van maart, april en mei te verplaatsen. Onze auditoren nemen op zo kort mogelijke termijn contact op met de betrokken partijen om verdere toelichting te geven en een nieuwe planning af te spreken.

Heb je vragen?  Dan kun je uiteraard contact opnemen met 070- 309 0222.