Digi-Taalhuis West Maas en Waal is als eerste taalhuis in Nederland gecertificeerd. Een inspirerend taalhuis dat de boel goed op orde heeft en bestaat uit een heel gepassioneerd team. Wat is hun succesformule en hoe hebben zij het aangepakt?

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Een aantal mensen uit de stuurgroep schoof (digitaal) aan en deelden met ons hun ervaringen en successen. Het Digi-Taalhuis West Maas en Waal bestaat nu 4 jaar en heeft 8 partners in de stuurgroep. De samenwerking is goed en er zijn korte lijnen. Al snel is duidelijk dat de basis een stevig fundament is van organisatiekracht en enthousiasme. Vier jaar geleden startte het Taalhuis en was het uitgangspunt meteen “als we het doen moeten we het goed doen”. Er werd al snel een groep gevormd waarbij de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden goed werden neergezet. Marianne Herckenrath (Taalhuisdocente) is vanaf het begin betrokken. Samen met Gianne Havinga (bibliotheekmedewerker) stuurt zij alle vrijwilligers aan en zorgt ze voor de activiteiten en het mobiele Digi-Taalhuis. “Er zijn veel vrijwilligers actief en zonder hen kun je lang niet zoveel doen. De taalvrijwilligers beginnen vaak heel enthousiast en willen mensen helpen en ze iets leren maar ze leren zelf ook veel. Met name bij de NT2 groep is het lang niet alleen de taal die een rol speelt, er ontstaan soms zelfs vriendschappen en er wordt over meer gesproken dan taal alleen”.

De gemeente is bij dit Taalhuis een belangrijk en enthousiaste partner. Wethouder Bert van Swam vindt het belangrijk om iets aan de laaggeletterdheid te doen. Hij weet de mensen te inspireren en te enthousiasmeren. Het succes van West Maas en Waal lijkt ook niet alleen te komen door de manier van organiseren. “Succes is niet alleen afhankelijk van het organiseren maar wordt juist ook gevormd door de achterban, de mensen die het ontvangen. Belangrijk is dat je dit enthousiasme kunt overbrengen. Het gaat om kansen kunnen zien én ze ook pakken. Als je mensen wilt laten opbloeien dan kun je dit bereiken”, aldus van Swam. De samenwerking met de gemeente werkt motiverend. De mensen zijn gedreven en ambitieus. De gemeente ziet het belang en ziet ook wat het oplevert. Er is dan ook geen sprake van bezuiniging op de bibliotheek en het taalwerk in deze gemeente, omdat het werk zoveel bijdraagt aan de algehele doelstellingen.

“Dit Taalhuis Borrelt en bruist!”

 

Certificering

Marjon van de Ven (Coördinator Educatie en Inburgering van ROC Rivor) is erg blij met het rapport. “We zijn een goed Taalhuis en willen graag vóór in de golf zitten. We zijn tijdens de audit geweest zoals we zijn en we wilden ervan leren. De opmerkingen uit het auditrapport die er waren hebben we meteen op de agenda van de stuurgroep gezet. Daar gaan we nu mee aan de slag. Het heeft veel inspanning gekost maar we hebben nu ook de ervaring met audits opgedaan”.

Antonette Reuser (beleidsmedewerker) was op een punt wat teleurgesteld over de uitkomsten van het rapport, maar in het vervolggesprek daarover zijn ze er goed uitgekomen. “Op het gebied van vrijwilligers hadden we 6 van de 9 punten. Dat hadden we wel hoger willen zien. Het kwam eigenlijk doordat wij wel twee keer per jaar gesprekken met de vrijwilligers voeren, maar dit niet vastleggen. We willen het bewust niet teveel op een functioneringsgesprek laten lijken want het zijn wél je vrijwilligers”.

Chantal Venema (Productontwikkelaar Participatie en Zelfredzaamheid van Bibliotheek Rivierenland) “Ik heb inmiddels een aantal taalhuizen gezien en werk voor verschillende taalhuizen. Dit Taalhuis borrelt en bruist. Het is een hele energieke en enthousiaste club.” Tijdens onze (digitale) ontmoeting spat dit ook van het scherm af. Een groep gepassioneerde mensen met een duidelijke visie. Wat is er nog te doen? Marianne Herckenrath: “We willen de komende jaren de stuurgroep nog iets verkleinen omdat we nu ook met werkgroepjes werken. Zo kunnen we de organisatie nog sterker neerzetten maar voor nu ben ik supertrots op dit resultaat en ik ben blij met de betrokkenheid van alle stuurgroepleden, vrijwilligers, deelnemers en taalambassadeurs”.  

NT1

Digi-Taalhuis West Maas en Waal weet de NT1 groep ook te bereiken. Een groep die vanwege schaamte toch vaak “verstopt” zit in de maatschappij. Er wordt gewerkt met ambassadeurs, die weten hoe het is en die weten wat een taalhuis voor je kan doen. De NT1 groep komt via lokale en regionale vindplaatsen binnen. Het sociale wijkteam neemt direct actie als ze zien dat er hulp nodig is. De stap wordt verkleind door een warme overdracht. Geen verwijzingskaart maar een persoonlijke overdracht. Zo wordt de eerste stap voor taalcliënten makkelijker gemaakt en als die eenmaal gezet is….

Mobiele Digi-Taalhuis

Het mobiele Digi-Taalhuis is nadrukkelijk aanwezig in de dorpskernen. Zo heeft de bus bij een supermarkt en weekmarkt gestaan, hebben ze een campagne voor de Taalheld gedaan en gaat de bus langs bij scholen en vrouwenverenigingen. Het is nog maar een greep uit de agenda. Door de inzet van dit mobiele Digi-Taalhuis vinden ze potentiële taalhuisdeelnemers, maar zijn ze ook zichtbaar in het netwerk van maatschappelijke partners en werven ze taalvrijwilligers.

Trots mogen ze zeker zijn op wat ze de afgelopen 4 jaar hebben neergezet. Al met al is dit een Digi-Taalhuis dat doorpakt, creatief is in oplossingen en de lat graag wat hoger legt.