Digi-Taalhuis West Maas en Waal is als eerste taalhuis in Nederland gecertificeerd. Het Digi-Taalhuis onderging een audit en daarbij werd onder andere bekeken wat de kwaliteit, het maatschappelijke effect en de toekomstbestendigheid is. Dit gebeurde aan de hand van de normen van het certificeringskader Zicht op Ontwikkeling. Dit certificeringskader is recent operationeel geworden en wordt uitgevoerd door Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT)

Het was nog de vraag welke organisatie als eerste gecertificeerd zou worden. De planning werd dusdanig op zijn kop gezet door Corona dat het voor iedereen lang een verrassing was. Dat Digi-Taalhuis West Maas en Waal als allereerste het gevelbord en certificaat heeft ontvangen is meer dan leuk voor deze club enthousiaste mensen. Dit taalhuis heeft de boel goed op orde. Ze hebben de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden goed verdeeld en werken met korte lijnen. De gemeente is actief betrokken en zet zich ook echt in om laaggeletterdheid te bestrijden.

Willem Camphuis, directeur CBCT:

”Ik hoop dat andere taalhuizen aan jullie een voorbeeld gaan nemen”.

Het Digi-Taalhuis bestaat nu 4 jaar en heeft 8 partners in de stuurgroep. De samenwerking is goed en er zijn korte lijnen. De basis is een stevig fundament van organisatiekracht en enthousiasme. Vier jaar geleden startte het Taalhuis en was het uitgangspunt meteen “als we het doen moeten we het goed doen”. Er werd dus al snel een groep gevormd waarbij de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden goed werden neergezet. Wethouder Bert van Swam: “Ik ben heel trots op het team en iedereen die hieraan meegewerkt heeft. Een dikke pluim ook voor alle passie en het enthousiasme waarmee dagelijks gewerkt wordt”. De samenwerking met de gemeente werkt motiverend en de mensen van het taalhuis zijn gedreven en ambitieus. De gemeente ziet het belang en ziet óók wat het oplevert.

Waarom een kwaliteitskeurmerk?

De certificering is in het leven geroepen om de kwaliteit van het taalhuis te kunnen peilen. Afgelopen jaren zijn er heel veel (soorten) taalhuizen ontstaan. Een kwaliteitskader, speciaal toegespitst én ontwikkeld door de taalhuizen zelf geeft inzicht in de toekomstbestendigheid en in het maatschappelijke effect dat ze sorteren. Taalhuizen kunnen er hun voordeel mee doen, want ze hebben een rapport in handen waarmee ze hun stakeholders kunnen laten zien waar ze staan en op basis waarvan ze zich kunnen door ontwikkelen. Daarnaast helpt het de gemeenten om inzicht te krijgen in gestelde ambities.