In 2019 zijn 15 kopgroep-bibliotheken gestart met het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). In 2020 en 2021 zijn de meeste andere bibliotheken gevolgd. Hoe weet je nu of je op de goede weg bent met het IDO en hoe kom je er achter wat nog beter kan? CBCT, de certificeringsorganisatie voor bibliotheken, start met een pilot voor kwaliteitstoetsing van IDO’s en is op zoek naar bibliotheken die mee willen doen aan deze pilot. Meedoen aan de pilot is gratis en door hier aan mee te doen kom je er niet alleen achter wat beter kan, maar krijg je bovendien een korting van € 1000,= op je volgende bibliotheek-audit.

Op dit moment wordt in opdracht van de VOB, KB, SPN en een aantal landelijke uitvoeringsorganisaties (verenigd in de Manifestgroep Digitale Inclusie) onderzocht hoe de kwaliteit van de IDO’s – als onderdeel van de bibliotheekcertificering – zou moeten worden getoetst. Die toetsing is belangrijk omdat inzicht in de kwaliteit van je IDO- dienstverlening nodig is om die voortdurend verder te kunnen ontwikkelen.

Om de juiste aanpak te bepalen is de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) op zoek naar bibliotheken die willen meedoen aan een korte pilot. Bij voorkeur zijn we op zoek naar IDO’s die al een tijdje “op weg zijn” en die hun dienstverlening al redelijk hebben geïntegreerd in hun reguliere werkzaamheden. Overigens: als je vanwege corona vooral telefonische hulp aan burgers hebt geboden, telt dat ook.

Wat is de bedoeling?

Het gaat erom dat CBCT op basis van een eenmalig bezoek door een auditteam en een korte schriftelijke voorbereiding inzicht krijgt in wat de (meest) relevante kwaliteitscriteria zijn om tot een juist kwaliteitsoordeel te komen over een IDO als onderdeel van een bibliotheekcertificering.

In de regel zal het gaan om een bezoek van een dagdeel waarbij twee auditoren op basis van gesprekken en testmateriaal een beeld krijgen van de best mogelijke criteria en aanpak. Voorafgaand aan het bezoek wordt een (beperkte) vragenlijst toegestuurd over het IDO van de betreffende bibliotheek en haar inzichten in de werking van het IDO.

Na afloop krijgen de deelnemende bibliotheken een schriftelijke terugkoppeling van de betreffende auditoren, op basis waarvan zij desgewenst vervolgacties kunnen ondernemen. Er zijn geen kosten aan verbonden; sterker nog: deelnemende bibliotheken krijgen een korting van € 1000,= bij hun eerstvolgende certificering.

Wat levert het mij op?

  • Inzicht in waar je staat met het IDO
  • Verbeterpunten (als die er zijn)
  • € 1000,= korting bij de eerstvolgende certificering

 

Wat kost het mij?

  • Tijd voor een korte schriftelijke voorbereiding inclusief vragenlijst (twee uur)
  • Tijd voor het ontvangen van twee auditoren (een dagdeel)

 

Vragen?

Heb je nog vragen? Bel dan met Willem Camphuis, 06-12253587 of mail naar directie@certificeringsorganisatie.nl

Aanmelden

Uiteraard zouden we je deelname erg op prijs stellen; immers, in een “testomgeving” waar de IDO-praktijk het beste bekend is, kunnen we het meeste bereiken. Je kunt jouw IDO aanmelden door een mail te sturen naar bureau@certificeringsorganisatie.nl. Vermeld hierin:

  • Naam bibliotheek
  • Naam contactpersoon
  • Email
  • Telefoonnummer

Omdat er voor maximaal 8 IDO’s een plek is in deze pilot, kan het zijn dat bij over-inschrijving de keuze niet op jouw IDO valt. In alle gevallen krijg je bericht terug.