Tijdens KOO’s Kerstival! In de Passage van Den Haag, kreeg KOO –Kunst Onderwijs Organisatie- het certificaat ‘kwaliteit in beeld’ uitgereikt. Willem Camphuis, directeur CBCT, overhandigde Sam Hermans, directeur Onderwijs en Cultuur van de gemeente Den Haag en Gert Jan Bots, directeur van KOO het certificaat uit.

KOO is, tot nu toe, de enige organisatie voor kunstlessen in Den Haag met dit keurmerk en daar zijn ze erg trots op! Willem Camphuis legde uit hoe CBCT als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van KOO als cultuurorganisatie heeft  getoetst. Enthousiast nam Gertjan Bots de oorkonde aan. Naast een mooi auditrapport is KOO toekomstbestendig en kan zij verder in overleg met de gemeente over hoe zij de komende jaren de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente verder kunnen realiseren.  Sam Hermans voegde er nog aan toe dat ze uitkijkt naar de verdere samenwerking.