kunst centraal gecertificeerdKunst Centraal, de organisatie voor cultuureducatie in de provincie Utrecht, is maandag 25 maart officieel gecertificeerd door CBCT. Kunst Centraal wordt gesubsidieerd door de provincie Utrecht om basisscholen te ondersteunen bij het vormgeven van cultuureducatie. Met activiteitenprogramma’s, nascholingen voor leerkrachten én advies helpt Kunst Centraal scholen om de creatieve kracht van kinderen te versterken. Gedeputeerde Mariëtte Pennarts van de provincie Utrecht was bij de certificering aanwezig. Zij is trots: “Wat er in het Utrechtse gebeurt op het gebied van cultuureducatie wordt niet alleen binnen, maar ook buiten de provincie gezien.”

Het keurmerk werd uitgereikt door Willem Camphuis van CBCT. Op basis van stukken en gesprekken met medewerkers van Kunst Centraal en tal van stakeholders is duidelijk geworden dat de bedrijfsvoering deugt en dat de missie en visie worden waargemaakt. Kunst Centraal kan hiermee echt trots zijn op zichzelf.