Nieuwe certificeringskader voor bibliotheken en cultuurorganisaties vastgesteld

In november en december 2022 hebben Cultuurconnectie, de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het nieuwe certificeringskader Kwaliteit in Beeld II formeel vastgesteld. Dat betekent dat CBCT de leden van Cultuurconnectie en VOB in de periode 2023-2026 op basis van dit kader op hun kwaliteit gaat toetsen.

Het nieuwe kader Kwaliteit in Beeld. Certificeringskader bibliotheekwerk, cultuur en taal. is de opvolger van de Kwaliteit in Beeld-versie die CBCT in de periode 2018 en 2022 heeft uitgevoerd. Bekijk de rapportage.

Een werkgroep met vertegenwoordigers van VOB, Cultuurconnectie, VNG, Stichting Lezen en CBCT heeft in de zomer en het najaar van 2022 het bestaande kader geactualiseerd. In oktober zijn vervolgens verschillende landelijke informatiebijeenkomsten gehouden, op basis waarvan het concept werd aangevuld en verbeterd.

Implementatie

CBCT is inmiddels begonnen met de implementatie en maakt informatiemateriaal voor de leden van Cultuurconnectie en VOB. Leden van VOB en Cultuurconnectie die op de planning staan voor hun certificering in het derde en vierde kwartaal van 2023 hebben al een aankondiging van hun audit ontvangen.

Voor meer informatie over het kader:

Wil je weten wanneer de audit van jouw organisatie is gepland of heb je nieuws dat belangrijk is voor de audit van jouw organisatie? Mail dan naar bureau@certificeringsorganisatie.nl