Met ingang van 29 oktober 2020 heeft Nanning Mol, op voordracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het voorzitterschap van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) op zich genomen. Hij volgt Pauline Bouvy-Koene op die zich als voorzitter acht jaar heeft ingezet voor CBCT. In die periode heeft zij leiding gegeven aan de taakverbreding van CBCT met cultuurorganisaties en taalhuizen.  

Nanning Mol stapt in op een moment dat het certificeringskader voor de Taalhuizen net in werking is getreden.  Mol: ”De bibliotheek speelt als plek voor ontwikkeling, ontplooiing en ontmoeting in steeds meer gemeenten een cruciale rol. Van taalles en digitale vaardigheden tot de formulierenbrigade, voor steeds meer inwoners is de bibliotheek de meest laagdrempelige toegang tot meedoen in de samenleving. Dat geldt ook voor cultuurorganisaties, die functies en inwoners steeds meer verbinden en cultuur voor iedereen toegankelijk houden. Samen houden we de kwaliteit hoog. Ik vind het een eer dat ik vanuit deze rol ook een bijdrage mag leveren.”  

Nanning Mol (1980) is burgemeester van de gemeente Laren. Daarnaast is hij voorzitter van de Stichting Vrienden van de Johanneskerk en commissaris bij Singer Laren. Hij studeerde bestuurskunde en was tot zijn burgemeesterschap wethouder sociaal domein, welzijn en cultuur in de gemeente Voorschoten en tevens een aantal jaren werkzaam in Den Haag voor de Tweede Kamerfractie van de VVD en de Unie van Waterschappen.