Tijdens een certificering kom je veelvuldig de zg. PDCA-cyclus tegen (plan-do-check-act). Het is een veel gehanteerde (verbeter)methode ten behoeve van je kwaliteitsmanagement en je processen. Toch krijgen we vaak de vraag wat het ook alweer is en waarom CBCT er naar kijkt tijdens audits. Dus hierbij een korte uitleg om de methode beter in de organisatie te gebruiken.

Eenvoudig gezegd komt de PDCA-cyclus hierop neer:

  • Je start met het plannen van afgesproken acties                    (Plan)
  • Vervolgens voer je de acties uit                                               (Do)
  • Daarna check je de resultaten                                                 (Check)
  • Op grond van deze check wordt de uitvoering bijgesteld         (Act)
  • Hiervoor maak je een (aangepast) plan                                   (Plan)

PDCA-cyclus

Ongeacht je functie of de activiteit(en) kun je op deze manier stilstaan bij je werkzaamheden, of je nu frontoffice medewerker, programmacoördinator of promotiemedewerker bent. Het is een simpele en praktische methode die voor iedereen toegankelijk is. Zorg vooraf voor een goed plan, kijk wat je aan resultaten wilt behalen en bepaal wanneer je tevreden bent en hoe je dat gaat meten.  Vervolgens kun je het plan of de uitvoering ervan bijstellen en zo wordt hetgeen waar je mee bezig bent veel inzichtelijker. Door deze cyclus te volgen blijf je continu met verbetering bezig en dus met kwaliteitsmanagement.

Maak van evaluaties een standaardactie binnen projecten en activiteiten. Voorkom daarbij eindeloze discussies, maar maak efficiënte lijstjes die je kunt doornemen, waardoor je snel weet wat het resultaat is, of je hier tevreden over bent en vooral wat je kunt doen om het verder te verbeteren. Wie wil er immers niet weten of nieuwsbrief gelezen wordt, welk artikel het meest is aangeklikt of welke waardering een activiteit of voorstelling kreeg? Een standaardproces werkt in de praktijk heel goed. En waarom CBCT bij een audit kijkt naar de uitvoering van de PDCA-cyclus laat zich raden: het toont aan óf en in hoeverre een organisatie zich voortdurend ontwikkelt en inspeelt op veranderingen die zich voortdoen en zo de kwaliteit biedt en die zij wil bereiken.

Wil je meer weten over de PDCA-cyclus? Kijk voor een toegankelijk informatie tekst naar https://lean-wiki.nl/kwaliteit/pdca/