Voor Taalhuizen geldt dat de kwaliteit van mensen en diensten cruciaal is om hun doelstellingen te kunnen bereiken. Daarin steken de Taalhuizen al veel tijd en energie. Maar wat zijn daarvoor hanteerbare criteria en hoe ga je die meten? Met de komst van het nieuwe certificeringskader Kwaliteit in beeld is besloten om in 2018 een pilot te houden. 

Met een aantal Taalhuizen, gesteund door hun landelijke samenwerkingspartners (zoals de Stichting Lezen & Schrijven, de Koninklijke Bibliotheek en Sociaal Werk Nederland) wordt dit jaar verkend hoe Taalhuizen zelf hun kwaliteit in kaart zouden kunnen brengen en hoe een externe toets daarvan zou kunnen worden ingericht. Een aparte werkgroep bereidt momenteel die pilots voor. De uitgangspunten zijn dat er gezocht wordt naar een tijdbesparende, praktische aanpak die vooral gericht is op de toekomstige ontwikkeling van de Taalhuizen en waarbij de kosten zo laag mogelijk zijn. Eind 2018 verschijnt er een eindrapportage en volgt een besluit over een (mogelijke) vervolgaanpak.