Culturele instellingen hebben een maatschappelijke opgave voor de inwoners van een stad. Rozet in Arnhem zet zich hier volledig voor in en wil persoonlijke ontwikkeling mogelijk maken voor alle inwoners van Arnhem en omgeving. Zij richt zich daarbij op cultuur en de verbinding van de samenleving door taal, kunst en erfgoed. Die belofte is nu officieel ingelost: op 19 maart ontving zij het Keurmerk Kwaliteit in Beeld, van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee heeft Rozet de bevestiging gekregen dat de organisatie, functies en diensten, goed worden uitgevoerd en zij aan alle kwaliteitsnormen voldoet.

Officiële onthulling certificeringsbord

Rozet is erg blij met de certificering. Jenny Doest, directeur-bestuurder: “Iedere dag geven we de beste kwaliteit van onszelf aan de inwoners van Arnhem en omgeving. Daarom zijn we trots dat Rozet officieel gecertificeerd is.”

Donderdag 18 april werd het officiële certificeringsbord onthuld in de centrale hal van Rozet. Sprekers waren wethouder Hans de Vroome en de directeur van CBCT, Willem Camphuis.

Wethouder positief tegenover certificering

Wethouder Hans de Vroome staat positief tegenover certificering van culturele instellingen als Rozet: “Zeker als dat gebeurt door een onafhankelijke certificeerder. Je doet wat je je klant hebt beloofd. En de certificeerder kan ook checken op onderdelen die voor de klant niet altijd voor de hand liggend of zichtbaar zijn. Rozet wordt ook door haar klanten, onder wie de kritische inwoners van Arnhem beoordeeld; gelukkig positief.”

Maatschappelijk draagvlak

Rozet heeft een maatschappelijk draagvlak. Wethouder de Vroome geeft hierbij aan dat Rozet mede wordt ingezet op specifieke beleidsterreinen, bijvoorbeeld op het vlak van de bestrijding van laaggeletterdheid. “Rozet is belangrijk omdat ze een maatschappelijke opgave voor de inwoners van Arnhem en de regio in opdracht van de Gemeente vervult.” Zo wordt Rozet (net als veel andere culturele instellingen in Nederland) ingezet als een ontmoetingsplek en bijvoorbeeld als organisator van activiteiten voor ouderen (bestrijding eenzaamheid). Op deze wijze mag Rozet zich (mede)partner noemen in het oplossen van de maatschappelijke vraagstukken waarvoor de gemeente Arnhem staat.

Wisselwerking

Certificering zegt ook iets over de wisselwerking tussen de gemeente en de organisatie. “Belangrijk is om vast te stellen dat de opdracht van de gemeente aan Rozet ook op kwalitatieve verantwoorde wijze wordt uitgevoerd. Als uit de toetsing aspecten naar voren komen (en in negatieve zin heb ik die nog niet gezien) gaat de gemeente eerst het gesprek aan. Daarin sturen we dan aan op aanpassingen”, aldus de wethouder.