Den Haag, 24 maart 2020.

De taalhuiscertificering zal nu wat later op gang komen; de taalhuizen die gepland stonden voor een audit in april en mei 2020 hebben allemaal een bericht hierover ontvangen; met hen zal contact gezocht worden voor een aangepaste auditplanning. De administratieve voorbereidingen voor die certificeringen kunnen echter wél gewoon doorgaan. Ook daarover zijn de betreffende taalhuizen geïnformeerd.

Voor de taalhuizen die hun audits gepland hadden in het 3e of 4e kwartaal van 2020 verandert er vooralsnog niets. Ook zij hebben een bericht ontvangen waarin zij nader zijn geïnformeerd over het hele certificering.

Heb je vragen? Mail met bureau@certificeringsorganisatie.nl of bel met 06-12253587.