Frederike Kuijpers-Moelker, adviseur management en organisatie bij Probiblio, schreef de whitepaper Inzicht door je resultaten te verantwoorden. In deze whitepaper leest u alles over de norm Resultaten en Verantwoorden, de toetsing en waar u op kunt letten.

In deze whitepaper gaan we in op de norm Resultaten en Verantwoording uit Kwaliteit in Beeld. Certificeringskader bibliotheekwerk, cultuur en taal. Aan de hand van deze norm wordt getoetst in hoeverre je als organisatie meetbaar maatschappelijk effect realiseert en hoe toekomstbestendig je organisatie is. We bespreken de betekenis van de norm en de manier van toetsing tijdens de audit.