De whitepaper Mensen, de cruciale factor binnen de organisatie dient ter ondersteuning bij de voorbereiding op de audit en helpt met de norm Mensen. Met het begrip Mensen wordt in de certificeringsnorm gerefereerd aan de vraag “in hoeverre en op welke wijze medewerkers en vrijwilligers, maar daarmee óók directeuren en managers (incl. hun leiderschap) worden ingezet om bij te dragen aan geformuleerde ambities en resultaten. In het bijzonder gaat dit normelement in op de vraag in hoeverre de organisatie competentie-eisen heeft geformuleerd en of hieraan wordt voldaan”. 

De mensen (norm 3) worden, samen met de middelen (norm 2), de samenwerkingsrelaties (norm 4) en de producten en diensten (norm 5), ingezet om de opdracht en de doelen van de organisatie (norm 1) tot resultaten te brengen. Vervolgens dient men daarover verantwoording te kunnen afleggen (norm 6). Compliance, norm 7, (voldoet de organisatie aan de relevante weten regelgeving) is een overkoepelende norm die in een afzonderlijke whitepaper is toegelicht.

 

Download de whitepaper