De norm Middelen maakt deel uit van Kwaliteit in Beeld. Certificeringskader bibliotheekwerk, cultuur en taal. Om u te ondersteunen bij de voorbereiding op de audit, leggen we in deze whitepaper uit wat de plaats van de norm Middelen binnen het kader is. De verschillende aspecten van deze norm komen aan bod en we lichten de toetsing bij de audit toe.

Bij middelen denkt men al snel aan het saldo op de bank. Expert-auditor Marjan Daalhuijsen laat met deze whitepaper zien dat we onder middelen veel meer mogen verstaan. Middelen hebben betrekking op het gebouw en de inrichting en ook op andere hulpmiddelen (denk aan muziekinstrumenten, decors en kostuums e.d.), de website en de ICT infrastructuur. Middelen gaan dus over meer dan geld!