De whitepaper Een sterk strategisch beleid volgens een krachtige missie en heldere visie dient ter ondersteuning bij de voorbereiding op de audit en helpt met de norm Missie & visie, strategie & beleid en Opdrachtnemerschap. Deze norm vormt de basis van het certificeringskader en bepaalt de koers van een organisatie voor een bepaalde periode.

Hoe houdt de leiding een organisatie op koers? Hoe inspireert zij tot voortdurende verbetering? Daar is een missie voor nodig, waarin de bestaansredenen en de unieke kracht van een organisatie staan beschreven. Naast een missie heeft een organisatie ook een visie. De visie (geformuleerd in samenspraak met belanghebbenden) beschrijft hoe de organisatie zich in de toekomst wenst te ontwikkelen. Deze missie en visie moeten vertaald worden naar een strategie voor de middellange termijn. De strategie beschrijft ook de ambities en de gewenste resultaten voor de verschillende belanghebbenden. Beleid, plannen en budgetten worden hierin concreet beschreven.

 

Download de whitepaper