De whitepaper Producten en diensten op koers houden dient ter ondersteuning bij de voorbereiding op de audit en helpt met de norm Producten & diensten. Deze kwaliteitsnorm draait om de vraag hoe en op welke manier relevante producten en diensten worden ingezet om zo bij te dragen aan de gestelde ambities en resultaten.

Maakt de organisatie bewuste keuzes m.b.t. de inzet van haar producten en diensten? Hanteert de organisatie kwaliteitseisen waaraan de producten en diensten moeten voldoen? Deze en andere indicatoren komen uitgebreid aan bod in de nieuwe whitepaper. Wat zijn de aanvullende eisen voor leden van VOB en Cultuurconnectie met betrekking tot de norm Producten en diensten en welke richtlijnen en reglementen dient u te volgen. De vijf beoordelingsvragen worden kort toegelicht en hoe verloopt de toetsing. U kunt de whitepaper lezen en opslaan door op onderstaande download link te klikken.

Producten en diensten

 

Download de whitepaper