De whitepaper Samen werken aan resultaten en ambities dient ter ondersteuning bij de voorbereiding op de audit en helpt met de norm Samenwerking. Deze norm (norm 4) wordt, samen met de middelen (norm 2), de mensen (norm 3) en de producten en diensten (norm 5), ingezet om de opdracht en de doelen van de organisatie (norm 1) tot resultaten te brengen. Vervolgens dient men daarover verantwoording te kunnen afleggen (norm 6). 

Bij het begrip Samenwerking gaat het om de vraag in hoeverre en op welke wijze relevante partners binnen en buiten het verzorgingsgebied door de organisatie worden ingeschakeld om bij te dragen aan geformuleerde ambities en resultaten. Download de whitepaper en lees meer over de norm Samenwerking.

 

Download de whitepaper