Per 1 februari a.s. treden drie nieuwe leden toe tot het bestuur van CBCT.

Namens de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) neemt Hester van Beek de plaats in van Jannie van Vugt. Hester van Beek is directeur van Bibliotheek Rijn en Venen; zij was al bekend met CBCT als lid van de Commissie van Advies Certificeringskaders.

Namens de Stichting Lezen en de Stichting Lezen & Schrijven is Kees Broekhof benoemd als bestuurslid. Kees Broekhof is senior adviseur/trainer bij onderzoeks- en adviesbureau Sardes.

Namens Cultuurconnectie neemt Gertjan Endedijk plaats in het CBCT-bestuur. Gertjan Endedijk  is directeur van de Nieuwe Veste in Breda. Hij was al bekend met CBCT als lid van de Commissie van Advies Certificeringskaders.

Met deze benoemingen is het CBCT-bestuur weer compleet.