Certificering

In samenspraak met de opdrachtgevers heeft CBCT een transparant en objectief systeem van kwaliteitstoetsing ingericht. Dit is afgeleid van het INK-model. Daarmee krijgen de geauditeerde partijen inzicht in hun functioneren en in hun toekomstbestendigheid en kunnen ze aan hun financiers verantwoording afleggen.

De eigenaren van het certificeringskader zijn de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), Cultuurconnectie, Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT), Samenwerkende POI’s Nederland (SPN), Stichting Lezen en Stichting Lezen & Schrijven. De eigenaren hebben CBCT opdracht gegeven om het kader uit te voeren.

Zie hier het Certificeringsreglement Kwaliteit in Beeld.