Hoe ervaar je als organisatie de toetsing en de norm Resultaten en Verantwoording in het bijzonder. Wij vroegen het aan Hendrik Jan Houtsma, directeur van Quintus in Kampen.

Quintus Kampen wordt met recht hèt centrum voor kunst en kunsteducatie in Kampen genoemd. Het centrum biedt alle bewoners (jong en oud, scholen, bedrijven en verenigingen) van de gemeente Kampen en omgeving de mogelijkheid kunst en cultuur te beleven in alle vormen die er zijn. Dit doet zij onder andere door het aanbieden van meer dan 100 cursussen en workshops.

Kwaliteit in Beeld

Quintus voldoet sinds februari 2019 aan de eisen van Kwaliteit in Beeld. Certificeringskader bibliotheekwerk, cultuur en taal. De toetsing (audit) gebeurt op basis van een aantal normen.

Deze normen beschrijven de kwaliteitseisen voor bibliotheken, Provinciale Ondersteuningsinstellingen (POI’s) en de bij Cultuurconnectie aangesloten organisaties, zoals centra voor kunsten, muziekscholen en volksuniversiteiten.

 

Resultaten en Verantwoording

Een van de normen is Resultaten en Verantwoording. Binnen deze norm wordt bijvoorbeeld getoetst of de organisatie actuele informatie heeft m.b.t. de maatschappelijke effecten van haar producten en diensten. Ook wordt er gekeken of de organisatie verantwoording aflegt voor de afspraken die met opdrachtgevers zijn gemaakt. In onze nieuwste whitepaper komt de norm uitgebreid aan bod.

Directeur Hendrik Jan Houtsma van Quintus Kampen vroegen
wij naar zijn ervaring met deze norm.

“Afgezien van het feit dat we de certificering met een
vlag en wimpel hebben doorlopen, waar we overigens trots op zijn, streven we
ook naar continue verbetering van onze programma’s en werkwijze ten behoeve van
onze grote groep belanghebbenden.

De uitdaging die wij zien naar aanleiding van de audit is
het daadwerkelijk meten en dus kunnen verantwoorden van de impact van onze
inzet op onze groep belanghebbenden (waaronder de grote groep deelnemers aan
onze programma’s). Door de audit is dit punt hoger op onze agenda gekomen.

In de praktijk betekent dit dat we onder andere onze impact
sturen vanuit het gedachtegoed van Mark Moore en de Kasterlee driehoek over het
creëren van publieke waarde. Daarnaast hebben we de financiële registratie en overzichten
nog meer ingericht op de steeds meer voorkomende projecten in onze organisatie.
We ontwikkelen nu ook een nieuwe werkwijze voor een integrale en eenvoudige
monitoring van klanttevredenheid.

Een nog grotere uitdaging is uiteindelijk om als centrum
voor de kunsten in perioden van zwaar weer (lokale financiële tekorten op het
sociaal domein) buiten mogelijke bezuinigingen te blijven.

Gezien het compliment over de opvallende verankering van
Quintus in de samenleving – dat we bij de uitreiking van het certificaat
‘Kwaliteit in beeld’ op 25 mei jongstleden ontvingen – zijn we in ieder geval
goed op weg!”