Vanaf april 2020 wordt een start gemaakt met het certificeren van Taalhuizen, tot die tijd zijn we druk met de voorbereidingen. Het is de bedoeling dat in de periode april 2020-2023 alle Taalhuizen in Nederland gecertificeerd worden. Lees alvast informatie over het certificeren bij Taalhuizen in de krant: “Leren en ontwikkelen bij Taalhuizen, ook dat is certificeren”