7 mei 2020

Kwaliteitslabel aanbieders non-formeel educatieaanbod en Certificering van Taalhuizen. Hoe zit dat?

In 2020 is CBCT begonnen met het certificeren van alle taalhuizen in Nederland. Certificering helpt taalhuizen om de kwaliteit van hun dienstverlening inzichtelijk te maken en verder te verbeteren. Dankzij certificering kunnen partnerorganisaties, professionals, vrijwilligers en cursisten vertrouwen op kwalitatief goede dienstverlening en een duurzame samenwerking https://certificeringsorganisatie.nl/taalhuizen/

Naast het certificeren van de taalhuizen wordt door het ministerie van OCW in de periode 2020-2024 gewerkt aan het bevorderen van de kwaliteit van cursusaanbieders. Hiervoor ontwikkelt het Ministerie momenteel een kwaliteitslabel. Het label is bedoeld voor aanbieders van cursussen basisvaardigheden die voldoen aan de eisen van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB). Het is de bedoeling dat in 2024 alle cursusaanbieders die uit WEB-middelen worden gefinancierd over een kwaliteitslabel beschikken.

De certificering van taalhuizen en het toekennen van kwaliteitslabels aan cursusaanbieders liggen in elkaars verlengde. De bedoeling is dat zowel de cursusaanbieders waar een taalhuis mee samenwerkt als de taalhuizen zelf in de toekomst aantoonbaar aan minimale, transparante kwaliteitseisen voldoen. Het Ministerie van OCW en het CBCT streven ernaar de certificering van taalhuizen en het toekennen van kwaliteitslabels aan cursusaanbieders zoveel mogelijk op elkaar te laten aansluiten. Dat voorkomt in de toekomst dat taalhuizen die zelf cursussen basisvaardigheden conform de WEB-eisen verzorgen, met twee verschillende beoordelingskaders te maken krijgen.

De uitwerking van het kwaliteitslabel voor cursusaanbieders volgt de aanbevelingen die de OESO begin 2020 heeft gedaan en wordt verwacht in de tweede helft van 2020. Dus tot nader bericht blijft de certificering van taalhuizen zoals die nu op de TmmT-website opgenomen is.