Zoals bekend is in 2018 de “pilot toetsing Taalhuizen” gestart. Ook voor Taalhuizen geldt dat de kwaliteit van mensen en diensten cruciaal is om hun doelstellingen te kunnen bereiken. Daarin steken de Taalhuizen al veel tijd en energie. Maar wat zijn daarvoor hanteerbare criteria en hoe ga je die meten? Met de komst van het nieuwe certificeringskader Kwaliteit in Beeld is besloten om daartoe een pilot uit te voeren.

Inmiddels hebben de meeste van deelnemende Taalhuizen, gesteund door hun landelijke samenwerkingspartners (zoals de Stichting Lezen & Schrijven, de Koninklijke Bibliotheek en Sociaal Werk Nederland) hun toetsingstraject (vrijwel) doorlopen. In het voorjaar worden alle conclusies en aanbevelingen bijeengebracht en aangeboden aan een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de betrokken samenwerkingspartners. Die stuurgroep zal dan besluiten over een (mogelijke) vervolgaanpak.

Vragen? Mail naar bureau@certificeringsorganisatie.nl of bel met Willem Camphuis (directeur CBCT) 06-12253587

Deel dit bericht: