De zelfevaluatie is de basis van een audit. Het is, na de intake, de tweede stap in het certificeringsproces. Een zelfevaluatie maak je samen met je partners, stakeholders en medewerkers. Het is een reflectie op de eigen organisatie of (digi)taalhuis en beschrijft waar je staat en waar je naartoe wilt. Als je een zelfevaluatie goed aanpakt heb je er zelf ook meteen heel veel aan. Toch ziet men er vaak tegenop en wordt het nog weleens als extra werk gezien.

We hebben daarom met twee ervaren auditoren de toelichting op de zelfevaluatie uitgebreid en verbeterd. Het kader, dus de vragen, zijn hetzelfde gebleven aangezien deze formeel door de branche is vastgesteld. Daarnaast hebben we een aparte whitepaper opgesteld om de zelfevaluatie toegankelijker te maken. Wij horen graag jullie feedback.

Zelfevaluatie Zicht op Ontwikkeling (digi)taalhuizen, en taalnetwerken

Zelfevaluatie Kwaliteit in Beeld bibliotheken en cultuurorganisaties