De norm Missie & visie, strategie & beleid en Opdrachtnemerschap maakt deel uit van Kwaliteit in Beeld. Certificeringskader bibliotheekwerk, cultuur en taal. Om u te ondersteunen bij de voorbereiding op de audit, leggen we in deze video uit wat de plaats van de norm Missie & visie, strategie & beleid en Opdrachtnemerschap binnen het kader is. Lees meer in onze whitepaper.