De norm Producten en diensten maakt deel uit van Kwaliteit in Beeld. Certificeringskader bibliotheekwerk, cultuur en taal. Om u te ondersteunen bij de voorbereiding op de audit, leggen we in deze video uit wat de plaats van de norm Producten en diensten binnen het kader is. Lees meer in onze whitepaper.