Module 1, Educatieve dienstverlening, maakt deel uit van Kwaliteit in Beeld. Certificeringskader bibliotheekwerk, cultuur en taal. Om je te ondersteunen bij de voorbereiding op de audit, leggen we in deze whitepaper uit wat de plaats van deze module is binnen de certificering.

Het certificeringskader Kwaliteit in Beeld, dat bestaat uit zeven normen, is voor één norm nader uitgewerkt. De module Educatieve Dienstverlening is een uitwerking van de norm Producten & Diensten. Hierin zijn opgenomen de specifieke eisen voor de wijze waarop openbare bibliotheken vorm en inhoud geven aan hun educatieve dienstverlening (Bibliotheek op School en Boekstart). Let op: deze module geldt dus alleen voor openbare bibliotheken. Lees meer over Module 1, Educatieve dienstverlening in de whitepaper.

 

Download de whitepaper